FOBIER

Har du ting i livet som kan jage en skræk i dig uden det egentlig har en grund mange gange, så vil hypnose helt sikkert kunne hjælpe dig på længere sigt, da det påvirker din underbevidsthed på en behagelig måde, som gør at du er afslappet i mange af de tilfælde hvor en fobi pusler med dit hoved/underbevidsthed.

Angst, der er begrænset til frygt for specifikke situationer eller objekter, kaldes specifikke eller isolerede fobier. Eksempelvis knytter denne frygt sig til dyr, fugle, højder, torden, mørke, fly, lukkede rum, besøg på offentlige toiletter, fortæring af visse typer mad, tandlægebesøg eller synet af blod. Fælles for alle fobier er, at det frygtede almindeligvis ikke betragtes som farligt, eller at den oplevede frygt er langt stærkere, end hvad den almene befolkning oplever.

Specifikke fobier kendetegnes af en udtalt og vedvarende frygt, som er overdrevet og urimelig, men samtidig afgrænset til særlige objekter eller omstændigheder. Når individet konfronteres med det fobiske stimulus, udløses stort set altid en umiddelbar angstreaktion, der indebærer mange af de samme kropslige symptomer som for angst generelt. Som følge af denne ubehagelige angstreaktion, vil personer, der lider af fobier i vid udstrækning forsøge at undgå bestemte situationer af frygt for at skulle støde på det frygtede. For eksempel vil dem, der lider af ormefobi, ofte holde sig fra skove, marker og lignende, hvor orme findes. Tilsvarende går personer med tandlægefobi kun til tandlægen i yderste nødstilfælde.

For at man skal opfylde de diagnostiske kriterier for en fobi, skal undvigelsen, de angstprægede forventninger, eller plagerne forbundet med eksponering for det frygtede forstyrre individets funktion i væsentlig grad.

Er det er her at vores hypnose hos Livsperlen.dk vil kunne hjælpe dig, i sådan grad at du kan sige farvel til din fobi eller få sådan en kontrol over det at du ikke vil mærke det mere i din hverdag.